Offcanvas top

Proč je židle židlí a stůl stolem?

Nábytek, který denně vidíme a využíváme, také denně pojmenováváme. V prvním článku na toto téma jsme vám již přinesli náhled na to, proč je židle židlí a stůl stolem. Víte již také, že i se slovem „nábytek“ je to zajímavé - má svůj původ ve slově „nabýti“, které ve staré češtině označovalo majetek, jehož někdo nabyl. Původní význam označoval nejen nábytek, ale i nářadí, nádobí a dokonce dobytek!

Ale co taková pohovka? Původním základem slova je staročeské sloveso „pohověti", které se vztahuje k odpočinku nebo posezení. Tento kořen se pak vyvíjel pod vlivem různých kulturních vlivů a jazykových interakcí. Spousta slov byla přejata do češtiny z němčiny v době, kdy se vlivem průmyslové revoluce začala obydlí zdobit v různých stylech a podléhat módě.

restaurování nábytku
Zdroj obrázku: Katalog Gorini, model Habia

Když se řekne konfereční stolek, všichni si vybavíme spíše odkládání kávy, nežli konferenci. Z anglického „conference” (schůzka, porada) ale opravdu pochází a výraz se stal součástí českého jazyka v souvislosti s trendem moderních pracovišť. Je zajímavé vnímat to, že slova přešla do jazyka vlivem určitých změn společenského nastavení, že? 

Naproti tomu otoman k nám dorazil z dálky a odráží kulturní a historické souvislosti. Slovo původně označovalo výšivku nebo látku z Orientu, kterou byl s oblibou v Evropě zdoben nábytek i vnitřní části bohatých domů. Slovo má původ ve středověké Evropě a je spojeno s Osmanskou říší (anglicky se Osmanská říše řekne „Ottoman Empire”). Postupně se tento termín začal používat a dnes už jej známe jako označení nízkého sedacího nábytku, obvykle s polstrovaným sedákem a bez opěradla.

otoman sofa
Zdroj obrázku: Katalog Eichholtz, model Bernd

Etymologie, tedy věda zabývající se původem slov, nám nejednou ukazuje i širší souvislosti, než jazykové. Odráží lidské myšlení, jeho dynamiku a změny v životním stylu. Ať už si nyní hovíte na pohovce, ležíte na otomanu, či sedíte u konferenčního stolku, doufáme, že vás tento článek inspiroval k bližšímu pohledu na slova kolem nás a jejich poutavé příběhy.