Offcanvas top

Kvalita nábytku má své normy

clanek - certifikaty

U nás nejčastěji používanou legislativní normou kvality nábytku je ISO 9001, neboli certifikace systému řízení organizace. Její princip je mezinárodní (vznikl ve Velké Británii) a v zásadě jednoduchý. Vznikl proto, aby například každá luxusní sedací souprava od dané značky držící tento certifikát byla automaticky brána jako kvalitní, aniž by každý jeden kus musel projít testováním. ISO 9001 tak slouží i jako ochrana zákazníka.

Vezměme si příklad z praxe: Výrobce nábytku (či jiného produktu) si stanoví své cíle v oblasti produkce kvality a postupně je realizuje prostřednictvím nastavených procesů. Účinnost po dobu platnosti certifikátu kontrolují nezávislé společnosti, díky čemuž se firmě dostává zpětné vazby při zlepšování podmínek. Koncový klient tak má jistotu, že firma aktivně zkvalitňuje svou výrobu. Certifikát není povinný, ale přináší mnoho výhod. Kontroluje principy řízení nejen výroby, ale i dokumentace, komunikace se zákazníky a mnohé další oblasto. Využívá ji mnoho institucí od nemocnic, přes produkty denního použité, právě po výrobce nábytku.

Jak se vyvíjely požadavky na kvalitu

První požadavky na systém řízení kvality se ozývaly již ve 20. letech minulého století. Díky socio-ekonomickým vlivům docházelo k rozšiřování sériové výroby a bez norem by nebylo možné zaručit stálou kvalitu výrobků. Jinými slovy, na trhu by se každý subjekt mohl chovat dle svých morálních hodnot a na konci příběhu by mohla zbýt pěkná řádka ošizených zákazníků, kteří nedostali to, za co zaplatili. Případně by musel každý kus podléhat testování, což by bylo drahé, neefektivní a prakticky neproveditelné. Publikované certifikáty se však objevily až po druhé světové válce. Ty první se značně lišily podle teritoria - jiné podmínky pro kvalitu byly uznávány v Evropě, jiné v Americe a jiné zase v Japonsku. Mezinárodní norma ISO 9001 se vznikla teprve v 80. letech a rozšířila se přes Evropu do celého světa. Dodnes existují i jiné certifikáty kvality typické pro jedno teritorium, například v Rusku a bývalých státech Sovětského svazu se používá standardizační systém s názvem GOST.

ISO je název organizace, která se zabývá tvorbou mezinárodních norem. Občas dochází k záměně jejího názvu za anglickou zkratku Mezinárodní organizace pro normalizaci. Ve skutečnosti pochází tyto tři písmena z řeckého slova isos, znamenajícího v překladu „stejný.“ Od roku 1947 vytvořila tato organizace se sídlem ve švýcarské Ženevě přes 18 tisíc norem. Členy organizace se stávají normalizační organizace, které ji zastupují v jednotlivých zemích. I Česká republika má svůj Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Norma ISO 9001 je dnes již celosvětovým standardem, který přináší užitek firmám, zákazníkům a celému trhu. Získání certifikace znamená pro společnost nejen zvýšení důvěryhodnosti v očích zákazníka, ale i zavedení pravidel, které skutečně zlepšují kvalitu výroby a zavádí do podnikání pořádek. Norma se také stále přizpůsobuje novým podmínkám. V tomto roce se chystá novela přinášející několik změn. Důvodem je především rozvoj informačních technologií, které změnily řízení komunikace ve společnostech. S tím musí norma počítat a změnit se také.