Offcanvas top

Kvalita nábytku má své normy

clanek - certifikaty           

U nás nejčastěji používanou normou kvality je ISO 9001, neboli certifikace systému řízení organizace. Její princip je v zásadě jednoduchý. Firma si stanoví své cíle v oblasti produkce kvality a ty se postupně realizují, díky nastaveným procesům. Účinnost  po dobu platnosti certifikátu kontrolují nezávislé společnosti. Díky tomu se firmě dostává zpětné vazby při zlepšování podmínek a zákazník má jistotu, že firma aktivně zkvalitňuje svou výrobu. Certifikát není povinný, ale přináší mnoho výhod. Kontroluje principy řízení nejen výroby, ale i dokumentace, komunikace se zákazníky a mnoha dalších oblastí. Využívá ji mnoho institucí, od nemocnic, přes  po nábytkářské firmy.

             První požadavky na systém řízení kvality se ozývali už ve 20. letech minulého století. Rozšiřovala se sériová výroba a bez norem nebylo možné zaručit stálou kvalitu výrobků. Jedině kdyby byl každý jednotlivý kus otestován zvlášť, což bylo prakticky neproveditelné. Publikované certifikáty se však objevily až po druhé světové válce. Ty první se značně lišily podle teritoria. Jiné podmínky pro kvalitu uznávaly v Evropě, jiné v Americe a jiné zase v Japonsku. Mezinárodní norma ISO 9001 se vznikla teprve v 80. letech ve Velké Británii. Odtud se rozšířila do celé Evropy i do celého světa. Dodnes ale existují i jiné certifikáty kvality typické pro jedno teritorium. Například v Rusku a bývalých státech Sovětského svazu se používá standardizační systém s názvem GOST.

            ISO je název organizace, která se zabývá tvorbou mezinárodních norem. Obvyklou chybou bývá považovat její název za anglickou zkratku Mezinárodní organizace pro normalizaci. Ve skutečnosti pochází tyto tři písmena z řeckého slova isos, znamenajícího v češtině „stejný.“ Od roku 1947 vytvořila tato organizace se sídlem ve švýcarské Ženevě přes 18 tisíc norem. Členy organizace se stávají normalizační organizace, které ji zastupují v jednotlivých zemích. I Česká republika má svůj Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

            Norma ISO 9001 je dnes už celosvětovým standardem, který přináší užitek firmám, zákazníkům a celému trhu. Získání certifikace znamená pro společnost nejen zvýšení důvěryhodnosti v očích zákazníka, ale zavedení pravidel, které skutečně zlepšují kvalitu výroby a zavádí do podnikání pořádek. Norma se také stále přizpůsobuje novým podmínkám. V tomto roce se chystá novela přinášející několik změn. Důvodem je především rozvoj informačních technologií, které změnili řízení komunikace ve společnostech. S tím musí norma počítat a změnit se také.